Arctic Mining & Industry Support AS (AMIS AS) ble stiftet i februar 2014. Vi tilbyr tjenester innen rådgivning, bemanning og rekruttering – hovedsakelig til kunder innen berg-/mineral- og prosessindustrien.

Erfaring viser at det kan være utfordrende for selskaper å skaffe nødvendig kompetanse til nye gruve –/ og industriprosjekter, særlig i nordområdene. Dette kan bidra til unødvendig høye kostnader og uønsket turnover, i en sårbar oppstartfase. Vårt mål er å bidra til å redusere kostnadene i oppstartfasen, slik at våre kunder oppnår en bærekraftig produksjon raskest mulig – på sikrest mulig måte.

AMIS AS er etablert i Sør-Varanger kommune i Finnmark, og vi har svært god kompetanse og erfaring innen gruve- og prosessindustri, både fra inn- og utland, med særlig kunnskap om hvordan drifte prosjekter i krevende arktiske strøk. Egen drift baseres på en overordnet grunntanke om å støtte andre selskaper i oppstart og/eller driftsfase. Dette gjør vi ved å levere tilpassede kvalitetstjenester innen rekrutterings- og bemanningsløsninger, samt tilby kompetent og oppdatert rådgivning innen tilhørende fagområder.

AMIS AS er medlem i:norsk-bergindustri-logo

Hovedproduktet er levering av bemannings- og rådgivningstjenester til gruve- og industriprosjekter. Vårt tjenestetilbud deles i tre likevektige hovedsegment:

«Manpower»

Bistå i rekruttering og/eller leie ut kompetent arbeidskraft – enkeltpersoner eller faggruppe. Dette kan være i tilfeller hvor oppdragsgiver/kunde ønsker en eller flere medarbeidere i faste eller midlertidige prosjektstillinger. AMIS AS kan enten bistå i rekrutteringsprosesser, eller leie ut kvalifisert arbeidskraft hentet fra egen bemanningsbase. 

«Teampower»

AMIS AS leverer velfungerende team fra produksjonsstart til bærekraft. Teamene settes sammen på bakgrunn av kundens behov, ønske og målsetting. Teamene kan flyttes fra prosjekt til prosjekt, og tilpasses kundens behov både i forhold til kompetanse og tidshorisont.

«Brainpower»

AMIS AS har både egen og tilknyttet ekspertise/kompetanse innen flere fagområder, og tilbyr rådgivningstjenester knyttet til disse.

Eksempler på fagområder er boring og sprengning, geologi, prosess og generell drift av gruve – og mineralprosjekter mv., samt ledelse innen disse. Videre tilbyr AMIS AS tjenester innen rekruttering, administrasjon av outsourcet operativ og strategisk HR, samt ulik organisatorisk støtte, strategisk planlegging, bistand, ledercoaching og kurs.

Alle våre tjenester er tuftet på en grunnleggende forståelse for kundens behov. Tjenestene leveres i henhold til avtalt ansvarsfordeling knyttet til beslutningsmyndighet, drift, fysiske og psykiske arbeidsforhold, HMS, og personell.

AMIS AS har som mål å legge til rette for at kundens hovedfokus er kjernevirksomhetens bærekraft.

Navn (påkrevd)

E-postadresse (påkrevd)

Tittel

Melding

post@amisas.no

Telefon: +47 976 89 997

Kontaktpersoner:

Trine Rohde (styreleder)

Ørjan Fjelde

Rolf Selnes

Ole Morten Høgås